Kunstmatige intelligentie en slimme data

Dankzij het zelflerende vermogen van kunstmatige intelligentie zijn bepaalde taken eerder en sneller te automatiseren en dat gaat een fikse impact hebben op de maatschappij met robots en autonoom rijdende auto’s.

Zelflerend vermogen

Kunstmatige intelligentie rukt op. Data en algoritmes vormen samen een technologie die innovaties versnelt. Deze technologie vormt steeds vaker de basis voor oordelen en besluiten. Geautomatiseerde medewerkers, zogenoemde software-robots, nemen taken over in processen. Dankzij het zelflerende vermogen van kunstmatige intelligentie zijn taken sneller te automatiseren.

Aandacht voor privacy, cybersecurity en ethiek 

De toename van kunstmatige intelligente & slimme data heeft aanzienlijke impact op de maatschappij. Het kan belangrijke vraag­stukken mede helpen oplossen en zal ook tot vermindering leiden van routinematig, praktisch en zwaar werk. Evengoed kunnen kunstmatig intelligente algoritmes niet blind worden vertrouwd, omdat ze vooroordelen in zich kunnen dragen. Door het stijgend belang van informatie en informatieverwerking neemt ook de aandacht voor privacy, cybersecurity en ethiek verder toe.

Verandering processen bij RDW 

Autonoom rijdende auto’s veranderen het toelatingsproces waar de RDW voor verantwoordelijk is, vooral op het gebied van verkeersveiligheid en beveiliging. De groei van opslag en verwerking van steeds meer gegevens noodzaakt tot nog strengere eisen voor data-en informatiemanagement.

Meer trends?

Voor meer ontwikkelingen die de RDW op zich af ziet komen, bekijk het magazine.