Na jaren stijging tarieven

De tarieven stijgen in 2020 met gemiddeld 2,6 procent. Dit na jaren waarin de tarieven gemiddeld gelijk zijn gebleven. Naar verwachting komen de omzet en kosten in 2020 vrijwel gelijk uit. De tariefstijging is noodzakelijk om de premie- en cao-stijging te kunnen dekken. Daarnaast zijn er afspraken met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over de reserves van de RDW.

Kostendekkendheid

De RDW heeft een sober tarievenbeleid. De hoogte van de tarieven wordt bepaald door de kosten die de RDW maakt voor een dienst. Door een extra interne taakstelling en door efficiencymaatregelen heeft de RDW de stijging van de tarieven beperkt weten te houden. 

Afstemming met branche en ministerie

De ontwikkeling van de tarieven is in september met de branche en het ministerie besproken. Deze was meerdere jaren ver onder het inflatieniveau. Daarom vindt de RDW de voorgestelde gemiddelde tariefstijging voor 2020 verantwoord. 

Publicatie tarieven

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft de RDW-tarieven voor 2020 goedgekeurd. De RDW-tarieven voor 2020 zijn inmiddels deze link opent in een nieuw venster gepubliceerd in de Staatscourant.

Infographic tariefstijging RDW