Kostendekkendheid

De RDW heeft een sober tarievenbeleid. De hoogte van de tarieven wordt bepaald door de kosten die de RDW maakt voor een dienst. Door een extra interne taakstelling en door efficiencymaatregelen heeft de RDW de stijging van de tarieven beperkt weten te houden. 

Afstemming met branche en ministerie

De ontwikkeling van de tarieven is in september met de branche en het ministerie besproken. Deze was meerdere jaren ver onder het inflatieniveau. Daarom vindt de RDW de voorgestelde gemiddelde tariefstijging voor 2020 verantwoord. 

Publicatie tarieven

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft de RDW-tarieven voor 2020 goedgekeurd. De RDW-tarieven voor 2020 zijn inmiddels deze link opent in een nieuw venstergepubliceerd in de Staatscourant.

Infographic tariefstijging RDW