RDW de weg op met duurzame waterstofauto

De directeur Bedrijfsvoering van de RDW legt de afstand tussen de verschillende RDW-locaties voortaan af in een duurzame waterstofauto. De Hyundai Nexo waarvoor is gekozen, is een van de eerste waterstofauto’s die in Nederland op de markt is. Afhankelijk van de capaciteit van het tankstation kan een actieradius van 665 kilometer worden behaald.

Zeger Baelde tankt waterstofauto.

Steeds meer elektrisch

Voor de RDW is het belangrijk om kennis en ervaring op te doen met de techniek van innovatieve  aandrijvingen; elektrische auto’s zijn immers de toekomst. De RDW is daarom bezig met de gevolgen van de komst van steeds meer elektrische voertuigen, de ontwikkeling van milieueisen voor deze voertuigen en de handhaving van die eisen in bijvoorbeeld de APK.   

Duurzaamheid binnen de RDW

Duurzaamheid is een prominent onderdeel van de missie van de RDW. De RDW draagt met het eigen wagenpark een steentje bij aan een duurzamere wereld. Het streven is dat in 2020 zo’n 100 leaserijders in de eigen organisatie zijn overgestapt naar een elektrische auto. Naast het stimuleren van de eigen medewerkers om klimaatneutraal te reizen, doet de RDW nog meer om duurzame mobiliteit mogelijk te maken. Lees hierover in het dossier over duurzame mobiliteit.