RDW en de toekomst: op naar 2025

De wereld verandert snel, de wereld van de mobiliteit in het bijzonder.

Denk aan nieuwe voertuigen die rijden op niet-fossiele brandstoffen, zoals waterstof of elektriciteit, ‘mobility as a service’ naast voertuigbezit, en kunstmatige intelligentie in een ‘hyperconnected’ wereld. Graag vertellen we in dit trendmagazine over de ontwikkelingen die we op de RDW af zien komen. Ook in de toekomst wil de RDW meerwaarde blijven bieden en bijdragen aan veiligheid, duurzaamheid en rechtszekerheid in mobiliteit. Bekijk ons magazine Document Trends - de RDW en de toekomst: op naar 2025 (pdf, 764kb).

Trends magazine: RDW en de toekomst