RDW zet zich in voor veiligheid rijhulpsystemen

De RDW ondertekende maandag 3 juni, samen met 41 andere publieke en private partijen, het ADAS-convenant. Met als belangrijkste doel: veilig gebruik van Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) in de komende 3 jaar met 20% verhogen.

Autofabrikanten ontwikkelen steeds meer slimme systemen die de besturing (deels) overnemen van de mens. Dat kan de verkeersveiligheid, de doorstroming en het milieu ten goede komen. Maar dan moeten bestuurders de systemen wél goed begrijpen en gebruiken. Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan”, aldus Antoine de Kort, senior adviseur Strategie en Omgeving bij de RDW. “Inmiddels zijn er allerlei systemen die bestuurders ondersteunen, met elk een eigen vormgeving, naamgeving en gebruikswijze. RDW zet vanuit zijn missie en strategie in op een forse reductie van het aaantal verkeersslachtoffers. Van ADAS verwacht de RDW dat het aan die doelstelling bijdraagt."

Wetten en regels

Voorwaarde is wel dat er meer uniformiteit komt in naamgeving en werking van ADAS. De Kort: "De technologie schrijdt voort, maar op dit moment ontbreekt het nog aan standaarden en wet- en regelgeving voor het merendeel van deze systemen. Rijhulpsystemen die al langer bestaan, zoals ABS en ESP, zijn inmiddels verplicht en er zijn standaardtesten en regels voor ontwikkeld."  

Bijdrage van de RDW

 Alle partijen die het convenant ondertekenden (de ‘ADAS Alliantie’) hebben een eigen uitvoeringsplan met concrete acties opgesteld. De RDW levert een bijdrage op een viertal onderwerpen. Ten eerste levert de RDW expertise bij internationale uniformering en standaardisatie ter bevordering van doorontwikkeling en toepassing van ADAS. Daarnaast verkent de RDW de meerwaarde van een centrale registratie van ADAS en wat daar allemaal bij komt kijken. Tenslotte gaat de RDW rijtaakondersteunende systemen bij praktijkproeven registeren en wordt het gebruik van ADAS onder eigen medewerkers gestimuleerd.  

ITS European Congress

De ondertekening van het convenant vormde de feestelijke start van het deze link opent in een nieuw venster ITS European Congress, waar RDW van 3 tot en met 6 juni aanwezig is in de zogeheten ‘Dutch Street’.