Rijhulpsystemen (ADAS) onder de loep: veiliger of juist niet?

Autofabrikanten ontwikkelen steeds meer slimme systemen die de besturing (deels) overnemen van de mens. Dat kan de verkeersveiligheid, de doorstroming en het milieu ten goede komen. Maar dan moeten bestuurders de systemen wél goed begrijpen en gebruiken. Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan.

Verschil per systeem

Inmiddels zijn er allerlei systemen die bestuurders ondersteunen, met elk een eigen vormgeving, naamgeving en gebruikswijze. Het zou goed zijn om toe te werken naar meer uniformiteit en hiervoor wet- en regelgeving te ontwikkelen, vindt Arjan van Vliet, senior adviseur Strategie en Omgeving bij de RDW. "Deze Advanced Driver Assistant Systems – ADAS – maken gebruik van slimme software en geavanceerde camera- en radarfuncties. De huidige systemen kunnen daardoor al veel: zorgen dat een voertuig op de juiste rijbaan blijft, helpen om afstand te houden tot voorgangers of ingrijpen als er plotseling een object voor het voertuig komt. Wat we merken is dat bestuurders de systemen vaak onder- of overschatten. Zo rekenen ze erop dat hun voertuig wel genoeg afstand zal houden en op tijd remt. Maar het verschilt nogal per systeem hoe snel en hoe precies dat gebeurt. Ook zijn instructies van ADAS niet altijd duidelijk of ontbreken zelfs. Vaak hebben mensen andere verwachtingen, als de naamgeving niet overeenkomt komt met wat ze denken dat het systeem doet. Dat kan voor gevaarlijke situaties zorgen."

Eerste stap: registreren

Wat is de rol van de RDW rondom ADAS? Van Vliet: "De technologie schrijdt voort en wij als RDW willen en kunnen dat niet tegenhouden. Maar op dit moment zijn er geen standaarden voor veel systemen, ook geen wet- en regelgeving. Rijhulpsystemen die al langer bestaan, zoals ABS en ESP, zijn inmiddels verplicht en er zijn standaardtesten en regels voor ontwikkeld. Op nieuwe systemen hebben we onvoldoende zicht, want deze zijn nergens geregistreerd. Dat is immers niet verplicht. De eerste stap die we willen zetten is dan ook een centrale registratie opzetten: registeren welk systeem in welk voertuig zit, inclusief een houdbaarheidsdatum. Het is belangrijk om te weten tot welke datum updates beschikbaar zijn, dus hoelang het systeem betrouwbaar is." De RDW wil om te beginnen een verkenning doen om te kijken of zo’n registratie toegevoegde waarde heeft.

Veilig verkeer en ADAS

Ook het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, ANWB, RAI, het Verbond van Verzekeraars en het CBR zijn actief mee bezig met ADAS. Van Vliet: "Bij de ANWB komen veel telefoontjes binnen van mensen die niet weten hoe hun ADAS werkt. Samen met BOVAG heeft de organisatie een voorstel ontwikkeld voor eenduidige, heldere naamgeving, zodat mensen minder snel in verwarring raken. Verder is het Verbond geïnteresseerd in de toename van de schadelast. Zo zitten er veel sensoren in de bumper en dat zorgt bij schade voor hoge kosten van reparatie of vervanging. Tegelijkertijd voorkomen ze ook veel ongevallen. We blijven daarom benadrukken dat bestuurders zich moeten verdiepen in het systeem. Met het CBR bekijken we of ADAS een nadrukkelijker plek kan krijgen in de rijexamens. Nu is het wel mogelijk om ADAS te gebruiken tijdens het rijexamen, maar bijna niemand doet dat. Op de korte termijn richten we ons op de registratie, heldere naamgeving en uniformiteit van de systemen. Op de langere termijn kunnen we dan bijdragen aan nieuwe wet- en regelgeving."

Voor meer informatie kijk op: deze link opent in een nieuw venster mycardoeswhat.org en deze link opent in een nieuw venster euroncap.com/nl.

Knop van rijhulpsysteem

In het kort ADAS

Dit staat voor Advanced Driver Assistant Systems, oftewel ‘rijhulpsystemen’. Het zijn technologische systemen die ondersteuning bieden tijdens het rijden, zoals de bekende cruise control en navigatie. Denk ook aan een Lane Departure Warning System die waarschuwt als je per ongeluk je rijbaan dreigt te verlaten. Of Automatic Emergency Braking (AEB) die remt als het verkeer voor het voertuig plotseling remt.

Magazine RDWijzer

Dit artikel is gepubliceerd in het magazine van de RDW, de RDWijzer. Verder kunt u in dit nummer lezen over: De eerste circulaire auto, met een verbruik van 1 op 300 km. De opmars van de stekkerauto: kan het elektriciteitsnetwerk dat wel aan? Onderzoek en opsporingswerk van voertuigcriminaliteit: alles draait om data-analyse. Modernisering van RDW-erkenningen: minder regels, meer vertrouwen. ‘Living the dream’ als wegenwacht: ‘Auto’s moeten veilig zijn.'