Automodel

Robots inzetten

In slimme fabrieken worden kennis, technologie en kunstmatige intelligentie samengebundeld. Dat leidt tot efficiëntere productie, maatwerk op grotere schaal en het ontwikkelen van complexe, rendabele producten. De pro­ductiecapaciteit neemt exponentieel toe, doordat robots taken overnemen van mensen en fabrieken zelflerend worden door slimme sensoren en ‘machine learning’. 3D-printen maakt meer maatwerk en productie op locatie mogelijk. Dankzij toenemende efficiency is outsourcing minder lucratief.

Meer variatie producten

Dankzij slimme industrie ontstaat er meer variatie in producten zonder dat dit de prijs opschroeft. Bedrijven kunnen beter aansluiten op de behoeften van individuele consumenten. Dankzij 3D-productietechnieken kunnen ook kleinere bedrijven meedoen met het aanbieden van goederen naar wens. Dat bevordert de lokale productie en reduceert de omvang van de vervoersstromen. Taken die voorheen door mensen werden gedaan, worden overgenomen door robots.

Rol van de RDW

De toelating van nieuwe producten en het toe­zicht op de productieprocessen bij fabrikanten veranderen. Fabrikanten kunnen slimmer en meer zelflerend produceren. Consumenten kunnen voertuigen op maat bestellen met een grotere variatie. Door die toenemende variabiliteit in de productie van voertuigen en voertuigonderdelen ontstaat er meer druk op de primaire processen van de RDW. De traditionele productie-en onderhoudsketen verandert met de toename van 3D-printen als productietechnologie. Dat heeft ook gevolgen voor de rol van de RDW. Meer trends Voor meer ontwikkelingen die de RDW op zich af ziet komen, bekijk deze link opent in een nieuw vensterhet magazine.