Succesvolle RDW Relatiedagen: ‘Samen op weg’

Op 1 en 2 oktober stond het RDW Testcentrum in Lelystad in het teken van het thema ‘Samen op weg’. Op de eerste dag was er een relatiedag voor wegbeheerders en transporteurs. De tweede dag was voor relaties en ketenpartners van de hele RDW.

Relatiedag 1: Ontheffingen

Ruim 200 bezoekers waren aanwezig op de relatiedag over Ontheffingen. Wegbeheerders en transporteurs hadden elk hun eigen ochtendprogramma. Wegbeheerders leerden bij over het proces van ontheffingen. Transporteurs onder meer over de digitale wegenkaart ontheffingen (DWO). In de middag ontmoetten ze elkaar en konden ze verder bijpraten met de specialisten van de RDW.  
Bovendien konden relaties kennismaken met elkaars werk en verantwoordelijkheden: tijdens demonstraties en workshops kon men onder meer meerijden met een vrachtwagen met oplegger en was er een zelfrijdend landbouwvoertuig te bewonderen. Dick Schaafsma van Rijkswaterstaat hield een lezing over zwaar transport en Hero Dijkema van Cumela vertelde over de landbouwtractor. Katinka Cammeraat, manager Ontheffingen: “Deze dag stond in het teken van kennis delen, samenwerken en netwerken. Ik kijk terug op geslaagde relatiedag.”  

Relaties bekijken auto tijdens relatiedagen RDW.

Relatiedag 2: Ketenpartners

Op de tweede dag waren ook ruim 200 relaties aanwezig. Clusterhoofd keten- en relatiemanagement Teun Verschuren: “Als RDW wilden we laten zien met welke ontwikkelingen we samen met onze ketenpartners te maken hebben. Maar ook voor welke uitdagingen we gezamenlijk staan.”
Sprekers van verschillende organisaties vertelden samen met RDW’ers in duo-presentaties over uiteenlopende onderwerpen: van CAR & IT en zelfrijdende voertuigen tot maatschappelijke thema’s parkeren en handhaving met menselijke maat. Tijdens de afsluitende netwerkborrel waren verschillende demonstraties te zien zijn en was er uiteraard ruimte om bij te praten. Teun Verschuren: “Wij hechten als RDW veel waarde aan ketensamenwerking. Samen zijn we goed op weg!’