Voltallige Raad van Toezicht voor RDW

Met de benoeming van mw. ing. N. (Nora) Boukadid voor de portefeuille ICT is de Raad van Toezicht van de RDW voltallig. 

Wisselingen binnen de RvT

Op 1 juni 2018 werd mw. drs. M.I. (MariĆ«tte) Hamer aangesteld als nieuwe voorzitter van de raad. Per 15 november 2018 is mw. drs. M.M. (Marjet) van Zuijlen benoemd voor de portefeuille HR. De 3 nieuwe leden zijn benoemd vanwege het vertrek van mw. P.C. Krikke (per 1 januari 2018), mw. M.P.I. ten Kroode  en dhr. N. Ph. Geelkerken (per 1 juli 2018). Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) heeft de nieuwe leden benoemd. De benoemingen gelden voor 4 jaar en de leden kunnen 1 keer worden herbenoemd.

Intern toezichtorgaan

De Raad van Toezicht is een intern toezichtorgaan en oefent onafhankelijk van de directie en de minister toezicht uit. De Raad ziet toe op de werkzaamheden van de directie en staat deze met raad ter zijde. Meer informatie over de leden van de Raad van Toezicht is op deze pagina te vinden.