Werken aan veiligheid, duurzaamheid en rechtszekerheid

Op de derde dinsdag in september presenteert de regering aan Nederland de nieuwe plannen voor het komende jaar. Traditiegetrouw kijkt de RDW op deze dag vooruit met de belangrijkste plannen voor 2020.

Ontwikkelingen 2020

De RDW staat voor veiligheid, duurzaamheid en rechtszekerheid in mobiliteit. Een greep uit de activiteiten en ontwikkelingen waar de RDW aan werkt in 2020:

  • APK-plicht, kentekening en ontheffingen langzaam rijdende voertuigen
    De voorbereidingen voor het registreren en kentekenen van langzaam rijdende voertuigen, zoals landbouwtrekkers, zijn gestart. De invoering van de APK wordt in 2020 verwacht.
  • Uitstoot dieselauto’s
    Eigenaren van bepaalde dieselvoertuigen krijgen steeds meer te maken met nieuwe milieumaatregelen in Nederland. Komende jaar wordt gewerkt aan projecten als: milieuzones en gedifferentieerde parkeertarieven, fijnstofmeting voor moderne diesels en fijnstoftoeslag oudere diesels.
  • Digitaliseren aanvraagproces rijbewijzen (DAR)
    De digitale aanvraag van rijbewijzen en de geautomatiseerde fotovergelijking zijn inmiddels mogelijk. In 2019 worden er 30 gemeenten aangesloten. De pilot moet uitwijzen of de betrouwbaarheid, veiligheid en dienstverlening rondom het rijbewijs wordt vergroot. De resultaten van de pilot bepalen het vervolg in 2020.

Meer informatie

Benieuwd naar alle ontwikkelingen en projecten? Deze kunt u lezen op de website van de RDW of bekijkt u het Document Prinsjesdagboekje (pdf, 5mb).