70 jaar: veilige en geregistreerde mobiliteit

Op 1 september 2019 bestaat de RDW 70 jaar. In die tijd stelde de RDW orde op zaken wat betreft registratie, keuringen en dus de veiligheid op de Nederlandse wegen. Dat verandert niet in de toekomst. De komende periode belooft op het gebied van mobiliteit wel veel veranderingen.

Elke automobilist krijgt met de RDW te maken: Als de auto voor zijn verplichte keuring naar de garage moet en huiswaarts keert met een keuringsrapport op RDW-papier”. Als je  een andere auto koopt, krijg je post van de RDW, met daarin het kentekenbewijs dat aantoont dat de auto met de geel-zwarte kentekenplaat ook echt van jou is.Als je je rijbewijs aanvraagt of verlengt.  

Belangrijke informatie beheren

De RDW doet echter nog veel meer. Zo beheert de RDW de kenteken- en rijbewijsregisters en zet daarmee de belangrijkste informatie over het wagenpark in Nederland overzichtelijk op een rij. Dat betekent ook een grote verantwoordelijkheid: opsporingsinstanties moeten de informatie snel kunnen inzien, maar ook bedrijven en particulieren vragen om informatie uit de RDW-registers. De RDW hanteert strenge procedures voor het inzien van gegevens, en privacy speelt een steeds grotere rol bij de registratie en informatieverstrekking. Voor het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is de RDW een betrouwbare en kundige gesprekspartner bij allerlei, vaak ook internationale, vraagstukken. Zo buigt de RDW zich onder meer over de internationale toegang tot kentekenregisters om te kunnen controleren op diefstal en over de ontwikkelingen op het gebied van connected en automated driving.

Wijze gesprekspartner

In de 70 levensjaren van de RDW is het Nederlandse wagenpark ruim verzesvoudigd, van een kleine 140.000 personenauto’s naar 8,5 miljoen op dit moment. Door de inzet van de RDW op het gebied van de APK, typgoedkeuringen en de registratie van rijbewijs- en kentekengegevens is de weg verhoudingsgewijs veiliger geworden. Fraude en diefstal blijven binnen de perken en mede dankzij de RDW profileert Nederland zich internationaal als een wijze gesprekspartner op het gebied van mobiliteit, voertuig- en veiligheidsvraagstukken.

Kijk voor meer informatie over 70 jaar RDW op RDW zeventig jaar en vitaal.