Advies RDW afscherming(en) in bussen overgenomen door ministerie IenW

In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft de RDW onderzoek gedaan naar de veiligheid van afscherming(en) in bussen. Het ministerie heeft dit advies overgenomen.  

Advies passagiers- en bestuurdersgedeelte bus

Voor het aanbrengen van afscherming(en) in het passagiersgedeelte ziet de RDW risico’s voor de inzittenden zoals mogelijk letsel bij een aanrijding, belemmering van de vluchtwegen en brandgevaar. Het ministerie heeft daarom besloten dat voor het passagiersgedeelte van een bus:

  • geen tijdelijke versoepeling wordt toegestaan van de eisen voor het aanbrengen van afscherming(en) in het passagiersgedeelte van bussen;
  • vast te houden aan de bestaande eisen en de bestaande goedkeuringen in het passagiersgedeelte van bussen.

Voor het aanbrengen van afscherming(en) in het bestuurdersgedeelte ziet de RDW risico’s voor de bestuurder zoals brandgevaar, invloed op het zicht (ernstig) en mogelijk lichamelijk letsel bij een aanrijding. Voor het bestuurdersgedeelte heeft het ministerie daarom besloten dat: 

  • in het belang van de verkeersveiligheid de bestaande eisen gehandhaafd moeten worden voor het aanbrengen van afscherming(en) in het bestuurdersgedeelte van bussen;
  • de goedkeuringsplicht voor het aanbrengen van afscherming(en) in het bestuurdersgedeelte tijdelijk vervalt. Zo kan de sector over gaan tot snelle plaatsing. De voertuigeigenaar dient zich overigens nog steeds aan de geldende voorschriften en eisen te houden; 
  • een set van permanente eisen geformuleerd moet worden waaraan bij de APK moet worden voldaan inzake afscherming(en) in het bestuurdersgedeelte.

Op basis van Document het advies van de RDW (pdf, 153kb) gaat het ministerie de regels ten aanzien van afscherming(en) in bussen nader concretiseren.

Voertuigveiligheid

De RDW kan geen oordeel vormen over de mate van bescherming tegen het coronavirus. De RDW heeft in het advies alleen de voertuigveiligheid van de afscherming(en) beoordeeld.

Publicatie

Update 20 oktober: de regeling in verband met afschermingen tussen personen in voertuigenis gepubliceerd in de deze link opent in een nieuw venster Staatscourant.