Advies

Het advies van de RDW over afscherming in personenauto’s en lichte bedrijfsauto’s houdt in dat:

  • het plaatsen van afscherming tussen de bestuurder en de bijrijder grote risico’s met zich meebrengt;
  • het plaatsen van afscherming tussen de eerste en tweede zitrij mogelijk is, mits er aan diverse veiligheidsvoorschriften is voldaan.

Die veiligheidsvoorschriften zijn:

  • de goede werking van veiligheidssystemen mag niet worden gehinderd, bijvoorbeeld de veiligheidsgordel en airbags; 
  • er moet een rechterbuitenspiegel zijn gemonteerd (dit is al verplicht voor voertuigen in gebruik genomen na 25 januari 2010); 
  • er mag geen sprake zijn van nadelige invloed op het zicht, door bijvoorbeeld schittering, vertekend beeld of gebrekkige ontwaseming; 
  • het moet mogelijk blijven de auto snel te kunnen verlaten. De afscherming mag de doorgang naar buiten niet belemmeren; 
  • het materiaal van de afscherming mag niet leiden tot lichamelijk letsel bij een aanrijding, bijvoorbeeld door versplintering van het scherm in scherpe delen; polycarbonaat of gelijkwaardig materiaal versplintert niet of zeer moeilijk in scherpe delen. Het gebruik van plexiglas voldoet hier niet aan, omdat het kan breken of scheuren waarbij scherpe randen kunnen ontstaan die mogelijk verwondingen veroorzaken;
  • de afscherming moet deugdelijk bevestigd zijn en mag niet los op een zitplaats rusten.

Afscherming in bussen

De RDW heeft een aparte opdracht ontvangen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over de afscherming in bussen. Hierover volgt zo spoedig mogelijk een nader advies.

Wettelijk kader

De RDW heeft beoordeeld of het plaatsen van schermen in een voertuig voldoet aan (inter)nationale voertuigtechnische regelgeving. Wij hebben na oplevering van ons advies het verzoek ontvangen mee te denken over het formuleren van regelgeving voor afschermingen. Het ministerie zal hier binnenkort over communiceren. 

RIVM-richtlijnen en RDW adviezen

Het RIVM heeft voor contactberoepen nieuwe richtlijnen gepubliceerd. Het gebruik van afschermingen in voertuigen vormt geen onderdeel van de RIVM-richtlijnen. De RDW kan geen oordeel vormen over de mate van bescherming tegen het coronavirus. De RDW heeft in het advies alleen de voertuigveiligheid van de afschermingen beoordeeld.