APK- plicht historische voertuigen vervalt

Vanaf 1 januari zijn voertuigen met een datum van eerste toelating van 50 jaar of ouder niet meer APK-plichtig.

Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) schaft de verplichte periodieke keuring voor deze oldtimers af om de lasten voor de eigenaren van deze historische voertuigen te verlichten. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft hierover een nieuwsbericht gepubliceerd: deze link opent in een nieuw venster Van Nieuwenhuizen stelt oldtimers vrij van APK-plicht.

Eigenaren/houders van voertuigen met een leeftijd van 50 jaar of ouder ontvangen vanaf 1-1-2021 een APK-vrijstellingsbrief van de RDW.

Vrijstellingsbrief

Eigenaren/houders van voertuigen met een leeftijd van 50 jaar of ouder ontvangen vanaf 1-1-2021 een APK-vrijstellingsbrief van de RDW. Het aantal voertuigen met een APK-vrijstelling loopt iedere dag op, omdat een voertuig verjaart. Daarom wordt iedere dag een controle uitgevoerd op het register en eventuele vrijstellingsbrieven verstuurd.

Dagelijkse controle

Omdat een voertuig verjaart loopt het aantal voertuigen met een APK-vrijstelling iedere dag op. Daarom wordt iedere dag een controle uitgevoerd op het register en eventuele vrijstellingsbrieven verstuurd.

Geen APK-herinneringsbrief

Vanaf de datum dat het voertuig 50 jaar oud is, krijgen de voertuigeigenaren geen APK- herinneringsbrief meer. Ook niet als deze voertuigen op vrijwillige basis gekeurd zijn.

Uitzonderingen

Bussen, taxi’s, ov-auto’s en ADR-voertuigen (gevaarlijke stoffen) blijven vanwege hun functie wel APK-plichtig, ongeacht de leeftijd van het voertuig.