Betrokkenheid

"De APK is voor RAI Vereniging een belangrijk aandachtsgebied. Voor de fabrikanten en importeurs van voertuigen is het van belang om betrokken te zijn bij vooral de eisen die bij de APK aan voertuigen gesteld worden, en de wijze van keuren. Het moet allemaal in de pas lopen met toelatingseisen en toegepaste technieken en constructies, en niet zorgen voor onterechte afkeuringen." zegt Kees Pereboom.

Belangrijk thema

"Voor onze leden die equipment leveren die bij de APK gebruikt wordt en aan specifieke goedkeuringseisen moet voldoen, is de APK vanzelfsprekend een zeer belangrijk thema. Het is noodzakelijk dat wij nauw en veelvuldig overleg hebben met de RDW over eisen, procedures en ontwikkelingen."

Ontwikkelingen in toekomst

Pereboom vervolgt: "De toekomst is waar de focus ligt; de technische en technologische ontwikkelingen van en met betrekking tot voertuigen en testapparatuur. Deze gaan zo snel bij voertuigen met name op het gebied van ICT, elektronica, data en de vele nieuwe (elektronische) veiligheidssystemen waarmee voertuigen (moeten) worden uitgerust. Daarom is het belangrijkste onderwerp van het overleg hoe die voertuigen met hun systemen getest kunnen en moeten worden."