APK-termijnen blijven gelden in Nederland

De EU heeft mogelijk gemaakt dat lidstaten de termijn waarbinnen de APK moet plaatsvinden tijdelijk kunnen verlengen. Dit in verband met corona. De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft besloten dat Nederland geen gebruik zal maken van deze mogelijkheid en de huidige APK-termijnen zal handhaven.

Dit heeft zij de Tweede Kamer in een deze link opent in een nieuw venster brief laten weten. Landen mogen afwijken van deze verordening wanneer hun APK-dienstverlening geen hinder ondervindt van corona of als zij andere maatregelen hebben getroffen.  

Veiligheid

Om de verkeersveiligheid te borgen blijft de APK-plicht in Nederland gelden. De APK-keuringen bij de erkende garagebedrijven én de steekproeven door de RDW gaan door. Garagebedrijven volgen een gezamenlijk protocol op basis van de richtlijnen van het RIVM en hebben diverse maatregelen getroffen om de keuringen veilig uit te kunnen voeren, waaronder het halen en brengen van voertuigen.  

Coulance

Mensen met een vitaal beroep of mensen die door corona vastzitten in het buitenland en echt geen gelegenheid hebben om de APK te laten uitvoeren, kunnen contact opnemen met de RDW. Wij proberen dan in overleg tot een goede oplossing te komen.  

Meer informatie

Meer informatie over de maatregelen van de RDW vind je in het dossier Corona op de website. Ook zijn de veelgestelde vragen, waaronder vragen over de APK, op de website te vinden.