VACO: APK zal in de toekomst veranderen door de grote verscheidenheid aan voertuigen

De Stichting Overlegorgaan APK (SO-APK) adviseert de minister van Infrastructuur en Waterstaat over de uitvoering van de APK in Nederland. Deelnemers zijn betrokken partijen bij de APK. Benieuwd wat de APK betekent voor de deelnemende organisaties aan het SO-APK en hoe zij denken over de toekomst van de APK? In deze serie komt iedere keer een ander lid van SO-APK aan het woord. Deze keer Edwin Brinksma, Branchemanager bij VACO.

Nederlandse banden- en wielenbranche

"VACO is de bedrijfstakorganisatie voor de banden- en wielenbranche in Nederland en behartigt de belangen van honderden banden- en wielenbedrijven uit de gehele bedrijfskolom. De leden van VACO zijn ingedeeld in 9 sectoren: Producenten, Handel, Bandenservice, Bandeninzameling, Bandenvernieuwing Bandenverwerking, Industriebanden, Landbouwbanden en Wielen. Ruim 300 bedrijven met in totaal meer dan 700 vestigingen in de Nederlandse banden- en wielenbranche zijn bij VACO aangesloten. Dit is ongeveer 90% van de branche. De leden van de sector Bandenservice vertegenwoordigen de grootste groep binnen VACO. Een grote meerderheid van de bedrijven uit de sector Bandenservice biedt APK aan. Maar ze zijn vooral ook gespecialiseerd in het onderstel van de auto, anders gezegd uitlijnen van voertuigen." legt Edwin Brinksma uit.

APK zal in de toekomst veranderen

Hij vervolgt: "APK zal in de toekomst veranderen door de grote verscheidenheid aan voertuigen, de opkomst van rijhulpsystemen (ADAS- Advanced Driver Assistance Systems) en de toenemende aandacht voor milieu. In het SO-APK worden al deze ontwikkelingen nauwlettend gevolgd en besproken."

Goed uitlijnen van voertuigen

"Voor VACO is het belangrijk aangesloten te zijn bij nieuwe ontwikkelingen en wet en regelgeving op het gebied van APK. Zo zal de opkomst van ADAS en aandacht voor milieu leiden tot meer aandacht voor het goed uitlijnen van voertuigen. Een afwijking van een halve graad in het onderstel kan voor een lange-afstand-radar op 120 meter een afwijking van 6 meter veroorzaken. Dat is funest voor het deugdelijk functioneren van ADAS-systemen. Een kalibratie van camera’s of lasers moet volgens de fabrieksvoorschriften van de voertuigfabrikanten voorafgegaan worden door de uitlijning van het voertuig."

Waardevol netwerk

Tot slot: "De meerwaarde van het SO-APK is dat het een bron van informatie oplevert en VACO de mogelijkheid heeft om invloed uit te oefenen op de nieuwe ontwikkelingen en beleid ten aanzien van de APK. Bovendien is het een zeer waardevol netwerk waar branche- en belangenorganisaties elkaar treffen."