RDW-maatregelen corona

Het coronavirus treft ook de RDW en daarmee onze dienstverlening. De RDW heeft een aantal maatregelen genomen als gevolg van het coronavirus. Deze maatregelen zijn erop gericht de voortgang van de cruciale dienstverlening zo veel mogelijk te behouden. De RDW volgt in ieder geval de maatregelen van de Rijksoverheid, het RIVM en de eigen arbodienst.

Maatregelen

Eén van de maatregelen betreft het reizen door RDW-medewerkers. Alleen als het noodzakelijk is voor cruciale dienstverlening, reizen RDW-medewerkers naar externe locaties. Daar waar dienstverlening op een alternatieve wijze kan plaatsvinden, kiest de RDW daarvoor. Ook ontvangen wij alleen klanten en gasten op onze locaties wanneer dit noodzakelijk is voor de cruciale dienstverlening. Vanuit de reguliere contacten vindt hierover communicatie plaats met betrokken personen en organisaties.

Ontwikkelingen

De RDW volgt de ontwikkelingen nauwgezet. Dat betekent dat maatregelen kunnen veranderen.