For English version, please see below

Administratieve diensten export en overschrijvingen

De administratieve diensten export en overschrijvingen worden per direct opgeschort. Dat betekent dat u deze diensten tot nader order niet kunt afnemen op de keuringsstations. Hiervoor kunt u wel terecht bij RDW erkende bedrijven en de RDW-balies in Zoetermeer en Veendam. Deze zijn geopend.

Beperkt keuringsaanbod

Het keuringsaanbod wordt teruggebracht tot dat wat cruciaal is voor Nederland. Cruciaal zijn:

 • de periodieke keuringen van autobussen en gevaarlijke stoffen voertuigen aangevuld met de 1e opnames van de bedrijfsvoertuigen (licht en zwaar),
 • keuringen voor het vervoer van levende dieren,
 • LRV's (langzaam rijdende voertuigen zoals landbouwvoertuigen)
 • LZV's (Lange Zware Vrachtvoertuigen) en
 • keuringen taxi's.

Met ingang van dinsdag 17 maart beperkt de dienstverlening op de keuringsstations Amsterdam, Schiedam en Zwijndrecht zich tot deze cruciale diensten. 

Beperkte dienstverlening keuringsstations

Met ingang van woensdag 18 maart vindt deze cruciale dienstverlening gecentraliseerd plaats op 9 locaties, te weten:

 • Groningen,
 • Zwolle,
 • Arnhem,
 • Amsterdam,
 • Schiedam,
 • Zwijndrecht,
 • Rijen,
 • Veldhoven en
 • Elsloo.

De overige keuringsstations worden tijdelijk gesloten.

Maatregelen

Deze maatregelen gelden in ieder geval tot 6 april aanstaande. Zodra duidelijk is wanneer we naar de normale dienstverlening terug kunnen schakelen, is ook het maken van een afspraak weer mogelijk. We proberen onze klanten hiervan tijdig op de hoogte te stellen. Wij vragen uw begrip voor deze situatie.  


Update corona message March 16

From March 17, a more limited inspection offer applies to RDW inspection stations.

Administrative export and transfer services

The administrative services such as exports and registrations are temporarily suspended. This means that you cannot purchase these services at the inspection stations until further notice. For this you can contact RDW recognized companies and the RDW counters in Zoetermeer and Veendam. These locations are open.

Limited range of inspection services

The inspection offer is reduced to that which is crucial for the Netherlands. Being crucial:

 • The periodic inspections of buses and hazardous goods vehicles, supplemented by the 1st inspections of commercial vehicles (light and heavy),
 • inspections for the transport of live animals,
 • LHV and
 • taxis inspections.

As of Tuesday, March 17, the services at the inspection stations Amsterdam, Schiedam and Zwijndrecht are limited to these crucial services.

Limited service of inspection stations

As of Wednesday, March 18, this crucial service will be centralized at 9 locations, namely: Groningen, Zwolle, Arnhem, Amsterdam, Schiedam, Zwijndrecht, Rijen, Veldhoven and Elsloo. The other inspection stations are temporarily closed.

Measures

These measures will in any case apply until 6 April. As soon as it is clear when we can switch back to normal services, making an appointment is also possible again. We try to inform our customers in time. We ask for your understanding of this situation.