Gematigde verhoging tarieven 2021

De tarieven van de RDW stijgen in 2021 met gemiddeld 3,4 %. Door kostenbesparing en een efficiencytaakstelling is de ontwikkeling van de kostenverhoging zo veel mogelijk beperkt.  

Corona

Voorgaande jaren bleven de tarieven ver onder het inflatieniveau. Het coronavirus heeft een grote impact op de RDW en de branche gehad. Mede hierdoor ontkomen we dit jaar niet aan een tariefstijging. De impact van het virus zorgt de komende jaren voor onzekerheid. We hebben deze onzekerheid in 2020 opgevangen door het beheersen van kosten. In 2020 hebben we de dienstverlening overeind gehouden en hebben we, als gevolg van Corona, diensten gedigitaliseerd. In 2021 maken we daarin een volgende stap.

Continuïteit en vernieuwing

De RDW krijgt in 2021 te maken met veranderingen in de omgeving, de taakuitvoering en het takenpakket. We richten ons op het verbeteren van de dienstverlening en de voorbereiding op toekomstige ontwikkelingen.  Het totaal aan maatregelen, investeringen en capaciteitsinzet biedt ons, met de inzichten die we op dit moment hebben, een evenwichtig pakket voor een solide financiële situatie en een basis voor beheerste verandering.


Overleg branche

In een recent overleg tussen de RDW, de voertuigbranche en een vertegenwoordiging vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is door de branche begrip getoond voor de tariefstijging.   

Kostendekkendheid

De RDW heeft een sober tarievenbeleid. De hoogte van de tarieven wordt bepaald door de kosten die we maken voor een dienst.

Publicatie tarieven

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft de tarieven goedgekeurd. Deze zijn gepubliceerd in de deze link opent in een nieuw venster Staatscourant.