Regulier proces

Vanaf dinsdag 28 april hervat de RDW de volgende keuringen dus via het reguliere proces, zoals het was voor de coronacrisis.

  • (Schade)keuringen naar aanleiding van een verbod voor rijden op de weg van Nederlands gekentekende personenauto’s (M1) en lichte bedrijfsauto’s (N1).
  • Importkeuringen van zware bedrijfauto’s (N2, N3) en zware aanhangwagens (O3, O4) die eerder waren geregistreerd in een EU of EVA land.

U kunt hiervoor deze link opent in een nieuw venstereen afspraak plannen op onze website.

Tijdelijke importprocedure

De tijdelijke coronaprocedure voor import van personenauto’s (M1), lichte bedrijfsauto’s (N1, N2 <3500kg), twee- en driewielers (L1e t/m L7e) blijft voorlopig ongewijzigd. Het is op dit moment nog niet duidelijk wanneer de RDW weer importkeuringen direct aan particulieren gaat aanbieden. Voor particulieren is het wel mogelijk via een RDW erkenninghouder een voertuig te importeren. De erkenninghouder moet beschikken over een bedrijfsvoorraadpas, dit is herkenbaar aan de sticker op de gevel van het gebouw. De erkenninghouder wordt dan gemachtigd om een importprocedure voor de particulier te doen. Zo wordt het voertuig via de tijdelijke importprocedure direct op naam van de particulier gezet. De erkenninghouder blijft verantwoordelijk voor het geïmporteerde voertuig, ook wanneer dit voor een particulier gebeurt. Deze voertuigen kunnen worden opgeroepen voor een steekproef, hiermee moet u rekening houden.

We doen er alles aan om de dienstverlening zo snel mogelijk weer via het reguliere proces te laten verlopen. Meer informatie vindt u op de pagina met informatie over de tijdelijke importprocedure.

Geopende keuringsstations

Vanwege de maatregelen die de RDW heeft genomen om klanten en medewerkers te beschermen en om de cruciale dienstverlening te garanderen zijn er nu 9 van de 16 keuringsstations geopend. Dit blijft voorlopig ongewijzigd. Op de keuringsstations gelden de richtlijnen die het RIVM heeft voorgeschreven. Belangrijk is dat u en onze medewerkers zich houden aan deze afspraken. Wij vragen u dringend alleen te komen wanneer u een afspraak heeft en slechts met één persoon.

Actuele informatie

De RDW streeft er naar om, naast de cruciale dienstverlening, ook de overige dienstverlening zo spoedig mogelijk weer operationeel te hebben. Mocht het echter nodig blijken om de dienstverlening weer te beperken dan zullen wij dat doen. Houd voor actuele informatie over onze dienstverlening onze website in de gaten. Hier vindt u een overzicht van veelgestelde vragen.