IBKI: In de toekomst wordt meer verwacht van APK-keurmeester

De Stichting Overlegorgaan APK (SO-APK) adviseert de minister van Infrastructuur en Waterstaat over de uitvoering van de APK in Nederland. Deelnemers zijn betrokken partijen bij de APK. Benieuwd wat de APK betekent voor de deelnemende organisaties aan het SO-APK en hoe zij denken over de toekomst van de APK? In deze serie komt iedere keer een ander lid van SO-APK aan het woord. Deze keer Herme Bruin, relatiemanager bij IBKI.

Examens

"Het IBKI mag een bijdrage leveren aan een hogere verkeersveiligheid. Die bijdrage leveren wij door te zorgen voor kwalitatief uitstekende examinering van nieuwe en bestaande APK-keurmeesters. IBKI is door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aangewezen als exameninstituut voor onder andere de APK-keurmeesters. Deze examens ontwikkelen wij echter niet alleen, dat doen we in nauwe samenspraak met de RDW en het SO-APK. Ruim 15.000 keer (APK licht en zwaar, eerste examens en bevoegdheidsverlengingen) nemen wij een examen af voor een nieuwe of bestaande keurmeester. Deze examens moeten, naast kwaliteitseisen voor zorgvuldige examinering, ook voldoen aan wat er in de branche (binnen de bedrijven) relevant is. Hiervoor is het SO-APK een goed platform om relevante onderwerpen over APK uit de branche op te halen, zodat we die in de examenontwikkeling en examenuitvoering kunnen verwerken."

Meer verwacht van APK-keurmeester

"We voorzien steeds strengere (Europese) veiligheids- en milieueisen die aan voertuigen worden gesteld. Die striktere eisen zullen ook in de APK een plek krijgen. Hiermee voorzien we dat er in de toekomst meer verwacht wordt van de APK-keurmeester. Zo zullen APK-keurmeesters zich meer eigen moeten maken in moderne (digitale) veiligheids- en milieusystemen in voertuigen. Daarover zich kennis eigen maken, en die kennis en vaardigheden dan ook aan kunnen tonen tijdens toekomstige examens."

Digitalisering

"Digitalisering zal het Nederlandse wagenpark doen veranderen, voertuigen worden intelligenter en onboard systemen worden slimmer en zullen op afstand data over het voertuig kunnen delen. Dit vraagt aanvullende kennis en vaardigheden van de keurmeester van de toekomst. Hoewel voertuigen, én kennis en kunde van keurmeesters zullen moderniseren, voorzien we ook in de toekomst keuringen aan voertuigen - gericht op veilige deelname aan het verkeer en gericht op milieu-verantwoord vervoer van goederen en personen." zegt Herme Bruin tot slot.