Voordat voertuigen de openbare weg op mogen, moeten ze worden toegelaten op basis van Europese of nationale regelgeving. Als een fabrikant een nieuw type voertuig op de markt wil brengen, moet het nieuwe voertuig eerst uitvoerig getest worden door een Europese voertuigautoriteit, zoals de RDW. 

Europese Typegoedkeuring

Er wordt bij een Europese Typegoedkeuring gekeken naar meer dan 50 verschillende controlepunten. Voor ieder onderdeel wordt een soort deelcertificaat afgegeven. Alle certificaten bij elkaar vormen de typegoedkeuring. Hoeveel tijd dit proces in beslag neemt, verschilt per type voertuig.

Als is vastgesteld dat het voertuig aan de Europese regelgeving voldoet én als het productieproces is beoordeeld en akkoord bevonden, wordt een typegoedkeuring afgegeven. Hiermee wordt gewaarborgd dat elk volgend geproduceerd exemplaar net zo veilig is als het goedgekeurde voertuig. 

Voertuigfabrikant

De fabrikant blijft na de toelating verantwoordelijk voor de productveiligheid. Wanneer een nieuw type voertuig is goedgekeurd door de RDW of een andere Europese voertuigautoriteit, dan mag deze in Europa worden verkocht. En mag het voertuig in Europa de weg op.

APK

Om te zorgen dat voertuigen blijven voldoen aan de eisen uit de typegoedkeuring bestaat er in Europa de APK. Een verplichte periodieke keuring van voertuigen op het gebied van veiligheids- en milieueisen. Daarnaast is het belangrijk om je voertuig goed te onderhouden, zodat je veilig aan het verkeer kunt deelnemen.

Handhaving

De RDW controleert aan de hand van registervergelijkingen of aan de APK (en andere voertuigverplichtingen) is voldaan. Politie en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) kunnen voertuigen die niet (meer) aan de eisen voldoen een verbod om te rijden opleggen en van de weg halen. Zo houden meerdere overheidsorganisaties het wegverkeer in Nederland veilig en vertrouwd. 

Waarom mag een bepaald voertuig wel in het buitenland en niet in Nederland? 

Sommige voertuigen passen niet binnen de Europese regelgeving. Daardoor kunnen ze niet binnen de Europese regelgeving worden toegelaten. Soms zijn er voor dergelijke voertuigen aparte nationale regels, die per land kunnen verschillen. Zelfbouwvoertuigen vallen bijvoorbeeld onder nationale regels. Ook voor deze link opent in een nieuw vensterelektrische steps zijn er (nog) geen Europese regels. Daar wordt op initiatief van Nederland in Europa overleg over gevoerd. Tot die regels er zijn worden elektrische steps en soortgelijke voertuigen in Nederland toegelaten onder de toelatingsregels voor bijzondere bromfietsen.