eCall

Internationale samenwerking is de smeerolie bij het verbeteren van verkeersveiligheid. Mooi wapenfeit is eCall. Servi Beckers daarover: “Nieuwe voertuigen moeten eCall aan boord hebben, zodat de auto bij een ongeval zelf de hulpdiensten activeert. Dankzij EUCARIS worden de voertuiggegevens snel en goed uitgewisseld met die hulpdiensten.”  

Privacywetgeving

Er zijn ook heikele thema’s waar elk land mee te maken heeft of krijgt. “Neem de privacywetgeving,” zegt Beckers. “Hoe daar in de landen mee wordt omgegaan, verschilt sterk. Ons doel is om dat voor de voertuigregistratie bij elkaar te brengen in één manier van werken. Een ander actueel onderwerp: zelfrijdende voertuigen. Hoe gaan we de registratie daarvan koppelen aan handhavings- en dienstverleningsprocessen?  

Cybersecurtiy

Een nog urgenter thema is cybersecurity: dat is bij uitstek een onderwerp waar internationale samenwerking oplossingen kan bieden die we op nationaal niveau niet snel kunnen bereiken. Gelukkig zijn EUCARIS en EReg netwerken van mensen die pragmatisch zijn: we werken gericht met elkaar aan oplossingen.”   

Meer lezen

Bekijk het magazine RDWijzer op onze website.