RIVM-richtlijnen

Het RIVM heeft voor contactberoepen nieuwe richtlijnen gepubliceerd. Het gebruik van afschermingen in voertuigen vormt geen onderdeel van de RIVM-richtlijnen. De RDW kan geen oordeel vormen over de mate van bescherming die de schermen bieden tegen het coronavirus, wel kunnen wij de voertuigveiligheid van de schermen beoordelen.

Veiligheid

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft de RDW gevraagd te onderzoeken of de schermen veilig zijn en ook veilig in voertuigen geplaatst kunnen worden. De RDW beoordeelt of het plaatsen van schermen in een voertuig voldoet aan internationale regelgeving. Een wijziging aan een voertuig mag in de meeste gevallen niet zomaar gedaan worden. Het aanbrengen van een afscherming kan nadelige effecten hebben op de veiligheidsvoorzieningen die in een auto zijn aangebracht. Denk bijvoorbeeld aan de airbags, het zichtveld via de spiegels, het zicht naar buiten en de bewegingsruimte voor de bestuurder.