RDW-onderzoek emissiegedrag diesels afgerond

De laatste software-updates die door fabrikanten Jeep en Suzuki zijn voorgesteld, zijn door de RDW positief beoordeeld. Dat betekent dat de software-updates kunnen worden doorgevoerd.

De voertuigtypen Suzuki Vitara (Euro6b) en Jeep Grand Cherokee (Euro 5a) hadden tijdens reële rijomstandigheden onverklaarbare en onacceptabel hoge emissies. Om dit te verhelpen hebben de fabrikanten oplossingen aan ons voorgesteld. Vervolgens moesten de fabrikanten in de praktijk aantonen dat de voorgestelde oplossingen afdoende zijn. De RDW heeft deze oplossingen positief beoordeeld en ze kunnen worden toegepast.

Toezicht RDW

Wij houden in dit traject toezicht op de correcte uitvoering van de afgesproken software-updates en op de recalls door de fabrikanten. 

Wat vooraf ging

Toen Volkswagen in 2015 toegaf verboden software te gebruiken voor het beïnvloeden van het emissiegedrag van hun voertuigen is de RDW gestart met een onderzoek. De 30 voertuigen waarvoor wij de emissiegoedkeuring hebben afgegeven, zijn onderzocht op afwijkend emissiegedrag en onacceptabel hoge emissies tijdens reële rijomstandigheden. Het bleek dat 16 automerken afwijkend emissiegedrag vertoonden en daarom is naar deze voertuigen aanvullend onderzoek gedaan. Bij 14 voertuigen maakten de betreffende fabrikanten aannemelijk dat de verminderde werking van het emissiebestrijdingssysteem geoorloofd is voor het beschermen van de motor. De fabrikanten van de overige 2 voertuigen konden dit niet aannemelijk maken. Daarom zijn deze voertuigen, Suzuki Vitara (Euro6b) en Jeep Grand Cherokee (Euro 5a), verder beoordeeld. 

Brief aan Tweede Kamer 

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft op maandag 5 oktober 2020 een deze link opent in een nieuw venster brief aan de Tweede Kamer gestuurd met daarin een terugkoppeling.