RDW verwelkomt nieuwe leden Raad van Toezicht

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft dhr. drs. G.F.H. (Gerard) Bolder en dhr. drs. A. (Arjan) Blok RC per 1 juli benoemd tot nieuwe leden van de raad.

Dhr. drs. G.F.H. Bolder volgt dhr. P.H.J. Janssen op voor de portefeuille consument en branche. Binnen het aandachtsgebied financiƫn neemt dhr. drs. A. Blok RC het stokje over van dhr. drs. J.C. Reichardt. De benoemingen gelden voor 4 jaar en de leden kunnen 1 keer worden herbenoemd.

Intern toezichtorgaan

De Raad van Toezicht is een intern toezichtorgaan en oefent onafhankelijk van de directie en de minister toezicht uit. De Raad ziet toe op de werkzaamheden van de directie en staat deze met raad ter zijde. Op de pagina Raad van Toezicht lees je meer informatie over de leden van de Raad van Toezicht.