SO-APK: al 28 jaar een springlevend adviesorgaan

De Stichting Overlegorgaan APK (SO-APK) adviseert de minister van Infrastructuur en Waterstaat over de uitvoering van de APK in Nederland. Deelnemers zijn betrokken partijen bij de APK. Benieuwd wat de APK betekent voor de deelnemende organisaties aan het SO-APK en hoe zij denken over de toekomst van de APK? In deze serie komt iedere keer een ander lid van SO-APK aan het woord. We trappen af met de voorzitter van het SO-APK: Boudewijn Hamel.

Voorzitter

Boudewijn Hamel, sinds 8 jaar onafhankelijk voorzitter van het SO-APK, vertelt over het ontstaan van het overleg, de werkwijze en het belang van de APK. “Het SO-APK is in 1992 opgericht. Die oprichting vond plaats nadat de in 1980 door de toenmalige minister van Verkeer en Waterstaat ingestelde Raad voor de Periodieke Veiligheidskeuringen Voertuigen (RPVV) in 1992 zijn werk had afgerond en werd opgeheven. De APK stond inmiddels goed op de rails. Omdat de deelnemende organisaties en de RDW grote waarde hechtten aan een periodiek overleg, is onze stichting vervolgens opgetuigd. En 28 jaar later kunnen we vaststellen dat dit een verstandig besluit is geweest en dat de meerwaarde voor een periodiek overleg met alle betrokkenen er nog volop is.”

Alle denkbare onderwerpen

“In de vergaderingen van het SO-APK spreken we niet alleen over de kwaliteit van de uitgevoerde keuringen, ook alle denkbare aan de APK verbonden dossiers en toekomstige ontwikkelingen komen aan de orde. Het loopt uiteen van exameneisen voor toekomstige en bestaande APK-keurmeesters, de voorbereiding van de APK 3 voor landbouwtractoren tot APK-meetmiddelen, waaronder de voorziene invoering van de deeltjestellers voor diesels. Kortom, alle nieuwe ontwikkelingen passeren bij ons de revue. Dit zorgt niet alleen voor een groot draagvlak maar biedt tevens de waarborg voor geslaagde introducties van nieuwe, soms door Europa voorgeschreven, aanpassingen van ons unieke en goed functionerende APK-regime.” 

Al 25 jaar

“Sinds 1995, dus 10 jaar na de invoering van de APK 2, maak ik deel uit van de Stichting Overlegorgaan APK, kortweg het SO-APK. De laatste 8 jaar als onafhankelijk voorzitter. Alles bij elkaar draag ik inmiddels 25 jaar mijn steentje bij aan de APK. Gezien de grote belangen die er nu eenmaal aan de APK verbonden zijn, is deelname plus een actieve input van zowel de uitvoerende organisaties als de vertegenwoordigers van de voertuigbezitters aan ons overleg nooit een issue. Ons overleg is springlevend en ik verwacht dat dit de komende tijd niet anders zal zijn,” aldus Boudewijn Hamel, voorzitter SO-APK.

Volgende keer is Harm Zeven aan het woord, expert Automotive bij de ANWB.