SO-APK: deelnemer ANWB aan het woord

De Stichting Overlegorgaan APK (SO-APK) adviseert de minister van Infrastructuur en Waterstaat over de uitvoering van de APK in Nederland. Deelnemers zijn betrokken partijen bij de APK. In deze serie komt iedere keer een ander lid van SO-APK aan het woord. Deze keer Harm Zeven, expert Automotive bij de ANWB.

"De ANWB wil dat haar bijna 4,8 miljoen leden zorgeloos en met plezier onderweg kunnen zijn. De auto speelt daarin een belangrijke rol. De APK heeft zijn waarde bewezen om te zorgen dat voertuigen veilig de weg op gaan met een zo gering mogelijke invloed op de leefomgeving. Tegelijkertijd willen we er voor waken dat er geen overbodige kosten door de consument hoeven te worden gemaakt. De APK moet doelmatig zijn en zo klantvriendelijk mogelijk worden uitgevoerd." aldus Harm Zeven van de ANWB.

Internationale harmonisering

"In principe gaat het hier om het volgen van de (minimale) Europese richtlijnen voor de APK en aan de hand van behoeften de reeds ingeslagen weg van in goed overleg bepalen van een aanvulling hierop voor de Nederlandse situatie. We krijgen eigenlijk weinig klachten over de APK binnen bij de ANWB en we vinden dat het Nederlandse systeem goed werkt. We krijgen over andere onderwerpen veel meer klachten binnen. Dat is best bijzonder als je beseft dat het Nederlandse systeem met keuringen die ook worden uitgevoerd door partijen die de auto ook repareren heel anders is dan in sommige andere landen, waar de keuringen door een onafhankelijke of door de overheid gestuurde instantie worden uitgevoerd. Internationale harmonisering heeft wel de voorkeur omdat het dan bijvoorbeeld mogelijk wordt om bij een langer verblijf in het buitenland de auto ter plaatse te laten inspecteren."

Lagere kosten

"De ontwikkelingen op autogebied staan nooit stil en de auto zelf biedt steeds meer mogelijkheden voor zelfdiagnose door EOBD. Misschien hoeven bepaalde zaken daarom in de toekomst niet meer fysiek te worden gecontroleerd maar kunnen eenvoudig worden uitgelezen. Dat zou tijd kunnen schelen wat zich zou kunnen vertalen in lagere kosten voor de consument."

Andere controle

"Moderne voertuigen met rijhulpsystemen en later zelfs autonome voertuigen zijn een uitdaging; moeten hier nog extra zaken voor gecontroleerd worden of beschikt het voertuig juist over dusdanige zelfdiagnose dat een keuring nauwelijks meer nodig is? En hoe controleren we de datastromen tussen het voertuig en anderen, zoals de fabrikant? Zo zijn er altijd weer nieuwe zaken die we met alle partijen moeten bespreken om een zo goed mogelijke keuring te kunnen vaststellen op de meest eenvoudige en stabiele wijze. Daar heb je alle belanghebbende partijen bij nodig en moet ieders eigen invalshoek worden gerespecteerd om geen zaken te vergeten." besluit Zeven.

Meer artikelen over SO-APK