Voertuigveiligheid

BOVAG is de belangenvereniging van retailers in de mobiliteitsbranche, waaronder autobedrijven. Voordat de APK werd ingevoerd kende BOVAG al een autokeuring waar consumenten vrijwillig aan konden deelnemen. De veiligheid van voertuigen is voor BOVAG van groot belang. Toen de APK vanuit Europa verplicht werd gesteld was het dan ook logisch dat BOVAG hierbij betrokken werd.

Snelle veranderingen

José Burgemeester van de BOVAG: “Vandaag de dag is de APK voor het overgrote deel van onze leden dagelijks werk. BOVAG is daarom actief in de Stichting Overlegorgaan APK (SO-APK), een bijzonder adviesorgaan voor de overheid waarin alle bij de APK betrokkenen zijn verenigd. Hierin wordt alles wat met de APK te maken heeft besproken. Zo zorgen wij met elkaar dat de APK meegaat met de tijd. De maatschappij, branche en de autotechniek veranderen snel, dus dat is een hele uitdaging!”