Uitdagingen APK-keurmeesters in de toekomst volgens ATC

De Stichting Overlegorgaan APK (SO-APK) adviseert de minister van Infrastructuur en Waterstaat over de uitvoering van de APK in Nederland. Deelnemers zijn betrokken partijen bij de APK. In deze serie komt iedere keer een andere deelnemer van SO-APK aan het woord. Deze keer Achiel Fermans, voorzitter ATC - APK-platform

De ATC vertegenwoordigt honderden APK-keurmeesters 1 en 2. Om die reden heeft de ATC ervoor gekozen zich actief op te stellen als belangenbehartiger voor de keurmeesters bij tal van maatschappelijke organisaties.

APK-platform

Alle Nederlandse ATC-afdelingen hebben één APK-keurmeester afgevaardigd in het APK-platform. Via dit platform worden de onderwerpen die de keurmeesters bezighouden, de nieuwe ontwikkelingen en eventuele knelpunten gevraagd en ongevraagd ter tafel gebracht bij alle betrokken organisaties.

Uitdagingen

De ATC en met name het APK-platform zien voor de nabije toekomst de volgende uitdagingen tegemoet:

  • Investeringen in vernieuwde meetmiddelen, zoals deeltjesteller, koplamptester, spelingdetector, uitleesapparatuur voor de verschillende boordsystemen, en ADAS en voertuighulpsystemen.
  • Kennisvergroting door bijscholing over de nieuwste voertuigsystemen. 
  • Verandering van het wagenpark door de opkomst van de elektrische voertuigen en zelfrijdende voertuigen, zichzelf controlerende voertuigen… Hoe gaan we hier straks mee om?
  • We zullen in de toekomst minder diesel- en benzineauto’s zien… Moeten wij straks de milieukeuring afsplitsen ? 
  • Toegang krijgen en behouden voor alle keuringsinstanties tot de benodigde technische informatie. 
  • Recalls en terugroepacties in de APK bereikbaar houden voor alle partijen (niet alleen importeurs en dealers). 
  • Nieuwe verlichtingssystemen met andere eisen, zoals led- en matrix-verlichting. 
  • Keuring van andere voertuigen, zoals tractoren, motoren, bromfietsen, caravans enzovoort.
  • Digitalisering van het APK-keuringsrapport.
  • Eén Europese APK met gelijke regels die grensoverschrijdend mag worden uitgevoerd.