Testfase afgerond

De RDW is afgelopen week samen met enkele erkende bedrijven gestart met het testen van een tijdelijke procedure waarmee het inschrijven van voertuigen weer mogelijk is.

Tijdelijke werkwijze

De nieuwe tijdelijke werkwijze is uitsluitend bedoeld voor RDW-erkende bedrijven. De benodigde documenten moeten centraal digitaal aangeleverd en vervolgens door RDW-medewerkers van een keuringsstation beoordeeld. Na afloop krijgt de aanvrager per mail bericht dat het RDW-proces is afgerond. In specifieke gevallen volgt alsnog een fysiek onderzoek. De RDW kan ook achteraf nog steekproeven uitvoeren.

Meer informatie over tijdelijke corona procedure Individuele inschrijvingen (import)