Testen en toezicht op afstand gedurende corona

Door de reisbeperkingen op alle continenten door de corona-pandemie is het bezoeken van fabrikanten door een RDW-inspecteur of een Test Engineer praktisch onmogelijk. In samenwerking met ketenpartners heeft de RDW gekeken naar nieuwe mogelijkheden om zowel het testen van voertuigen en voertuigonderdelen als het toezicht op fabrikanten op afstand te kunnen doen.

Also English version available

Testen op afstand

De RDW werkt nauw samen met technische diensten die ervoor zorgen dat fabrikanten een typegoedkeuring kunnen aanvragen. Een technische dienst zorgt ervoor dat de testen voor producten volgens de regelgeving worden uitgevoerd. De veiligheid en duurzaamheid van voertuigen en voertuig gerelateerde producten is hiermee gewaarborgd.

Tijdelijke aanpak

Door de wereldwijde reisrestricties is het voor een Test Engineer van een technische dienst bijna niet meer mogelijk een test bij te wonen of uit te voeren. De gevolgen voor een fabrikant zijn hierdoor enorm waardoor zij nieuwe en ontwikkelde producten niet op de markt kunnen brengen. De RDW heeft met een aantal technische diensten en zijn eigen technische dienst afspraken gemaakt om testen op afstand mogelijk te maken. De basis hiervoor zijn de ISO-standaarden 17020 en 17025. Het op afstand uitvoeren van een test gebeurt via een “livestream” en is vastgelegd in procedures. Met deze tijdelijk aanpak kunnen we op een verantwoorde manier het typegoedkeuringsproces door laten gaan. Zodra we weer mogen reizen zal er een audit plaats vinden bij de betreffende technische dienst. Het doel hiervan is om te verifiëren dat de procedures op juiste manier zijn toegepast.

Bezoek fabrikanten

Naast het testen op afstand komen er soms ook stappen in het proces voor die niet op afstand beoordeeld of getest kunnen worden. Een aantal medewerkers van de RDW gaan de komende periode, in overleg, weer voorzichtig op pad om fabrikanten te bezoeken. Helaas is het nog niet mogelijk om dit wereldwijd te doen en daarom beperkt de RDW zich nog tot landen die per auto bereikbaar zijn. Daarnaast is het ook afhankelijk van de reisrestricties en de maatregelen op de locatie.

Toezicht houden op fabrikanten

De RDW houdt daarnaast ook toezicht op de fabrikanten van voertuigen en voertuigonderdelen waarvoor een typegoedkeuring (E4/e4) is afgegeven. Toezicht houden betekent controleren dat de overeenstemming van productie is gewaarborgd, zodat de geproduceerde producten voldoen aan de geldende eisen van wet- en regelgeving. Door de reisbeperkingen op alle continenten door de corona-pandemie is het bezoeken van deze fabrikanten door een RDW-inspecteur zelf praktisch onmogelijk. De afdeling ‘Aanwijzing en Toezicht’ van de RDW is voorlopig overgegaan op administratieve verificatie om de overeenstemming van productie (Conformity of Production, kortweg CoP) te controleren. Documenten zijn opgevraagd en worden door onze inspecteurs beoordeeld. Bij correcte resultaten kan de compliance statement van de fabrikant worden verlengd.

In China komt het normale leven weer op gang en er kan weer gereisd worden. Een lichtpuntje dat vertrouwen geeft in de toekomst. Met onze audit partners in China, India en Taiwan werken we nauw samen. Ook zij kunnen namens de RDW-audits uitvoeren bij fabrikanten.