Tijdelijke werkwijze

Deze nieuwe tijdelijke werkwijze is uitsluitend bedoeld voor RDW-erkende bedrijven. De benodigde documenten moeten centraal digitaal aangeleverd worden via een speciaal e-mailadres. RDW-medewerkers van een keuringsstation beoordelen de aanvragen. Na afloop krijgt de aanvrager per e-mail bericht dat het RDW-proces is afgerond. In specifieke gevallen volgt alsnog een fysiek onderzoek. De RDW gaat steekproeven uitvoeren om zo de kwaliteit van de voertuigen te controleren.  

Planning

De RDW streeft er naar om de reguliere dienstverlening zo spoedig mogelijk weer operationeel te hebben. Met de uitbreiding van de tijdelijke corona importprocedure inschrijvingen met lichte bedrijfswagens en twee- en driewielers zetten we een stap in die richting.

Meer informatie over tijdelijke corona procedure Individuele inschrijvingen (import)