Verdere modernisering toezicht

Vanaf 1 januari 2021 gaat ons nieuwe toezichtbeleid in. Het nieuwe toezichtbeleid is een vervolg op de ingezette wijzigingen die begin 2020 in gingen. Daarin waren de eerste kenmerken te zien van een modernere vorm van toezicht. Wij gaan door met het toezicht nog effectiever maken door vaker op risico’s te sturen.

Wijzigingen toezichtbeleid 2021

De voornaamste wijzigingen in het toezichtbeleid 2021 zijn:

  • voor het registreren van tellerstanden komt de ondergrens van het factuurbedrag van € 150,- bij reparatie, onderhoud en bandenwissel te vervallen (met ingang van 1 juli 2021); 
  • het op de verplichte registratie momenten registreren van tellerstanden gaat ook gelden voor motorfietsen (met ingang van 1 juli 2021); 
  • vanaf 1 januari 2021 krijgen landbouwvoertuigen een kenteken. Dit betekent dat APK-plichtige landbouwvoertuigen vanaf 1 mei 2021 een keuring moeten krijgen; 
  • we gaan vanaf 2021 meer handhaven op het bewaren van kentekenplaten bij erkende bedrijven die via OREH of Export Dienstverlening voertuigen voor export registeren.

Registratie tellerstanden

Vanaf 1 juli krijgen erkende bedrijven de plicht om ook voor motorfietsen de tellerstand te registreren. Met deze maatregel wil de overheid de handel in motorfietsen minder vrijblijvend maken. In het eerste half jaar van 2021 zal de motorbranche en de RDW erkende bedrijven helpen bij de voorbereiding op deze nieuwe taak. Kijk voor meer informatie www.rdw.nl/tellerregistratiemotoren.

Beleid tijdelijke importprocedure

Erkenninghouders Bedrijfsvoorraad kunnen vanaf het voorjaar van 2020 gebruik maken van de tijdelijke digitale importprocedure die we in verband met de coronacrisis hebben ingesteld. Met de tijdelijke importprocedure wordt een voertuig met een kentekenbewijs van een EU-land ingeschreven in het Nederlandse kentekenregister en krijgt het een Nederlands kenteken. Het beleid van de tijdelijke importprocedure is gepubliceerd met het Toezichtbeleid Erkenning. In de eerste helft van 2021 besluiten we of en zo ja op welke wijze we doorgaan met de tijdelijke importprocedure. Vanzelfsprekend gebeurt dit in overleg met de brancheorganisaties.

Meer informatie

Het volledige toezichtbeleid 2021 en het beleid tijdelijke importprocedure staat op onze website: www.rdw.nl/toezicht. Hierin staat beschreven hoe wij omgaan met het toezicht op erkende bedrijven, keurmeesters en tachograaftechnici.