TRTA: waarborging veiligheid van wegtransportmiddelen is essentieel

De Stichting Overlegorgaan APK (SO-APK) adviseert de minister van Infrastructuur en Waterstaat over de uitvoering van de APK in Nederland. Deelnemers zijn betrokken partijen bij de APK. Benieuwd wat de APK betekent voor de deelnemende organisaties aan het SO-APK en hoe zij denken over de toekomst van de APK? In deze serie komt iedere keer een ander lid van SO-APK aan het woord. Deze keer Rogier Laan, voorzitter TRTA.

Samenwerking binnen SO-APK

"De TRTA zet zich actief in om de veiligheid, duurzaamheid, betrouwbaarheid en efficiency te verhogen van alle zware wegtransportmiddelen, door samen te werken met alle producenten in de keten, alsmede beleidsbepalers, innovatie partners en andere belanghebbenden. De betekenis van de APK en de waarborging van de veiligheid van wegtransportmiddelen is essentieel voor de TRTA en door de samenwerking binnen SO-APK wordt hier vorm aan gegeven voor nu en de toekomst." zegt Rogier Laan, voorzitter TRTA.

Verdere harmonisatie en acceptatie van keuringen

Hij vervolgt: "De toekomst van de APK staat onder druk door de vergrijzing van keurmeesters en in het bijzonder op het gebied van getrokken materiaal. Keuringsspecialismes, zoals voor getrokken materiaal, zijn vitaal voor de TRTA en APK-opleidingstrajecten in deze bijzonder gewenst. Daarnaast is het toepassen van moderne technologie├źn, waarbij de staat van de opleggers op ieder gewenst moment getoetst kan worden, belangrijk om de efficiency te verhogen, alsmede de verdere harmonisatie en acceptatie van keuringen door geheel Europa."