Algemeen directeur RDW stopt in voorjaar 2022

De algemeen directeur RDW, Ab van Ravestein, heeft aangekondigd per 1 april 2022 terug te treden. Na afronding van het jaarverslag over 2021 neemt hij afscheid. Van Ravestein blijft zich de komende maanden vol inzetten voor de RDW.

De Raad van Toezicht RDW heeft in afstemming met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de voorbereidingen voor het aantrekken van een opvolger inmiddels in gang gezet, zodat de opvolg(st)er ook per 1 april 2022 kan aantreden. De directeur bedrijfsvoering RDW, Zeger Baelde, is onlangs herbenoemd.

Algemeen directeur Ab van Ravestein