Emissietesten uitvoeren bij voertuigen in gebruik

Vanaf 2020 heeft de RDW te maken met een nieuwe toezichtprocedure die de overeenstemming van het voertuig tijdens het gebruik gaat controleren (In Service Conformity (ISC).

Emissietesten 

De RDW gaat ieder jaar emissietesten verrichten op voertuigen die in gebruik zijn genomen op basis van eerder afgegeven emissiegoedkeuringen. Wij bepalen op basis van een risicoanalyse welke voertuigmodellen getest worden. De RDW is daarmee de toezichthouder op de betreffende milieueisen.

Deze week is er met TNO een overeenkomst gesloten om voor de komende jaren, als technische dienst, deze emissietesten voor de RDW uit te voeren. Er is al een risicoanalyse gemaakt, waarna TNO aan de slag gaat met het selecteren en verkrijgen van de voertuigen. Deze voertuigen worden geselecteerd bij verhuur- en leasebedrijven. Daarna gaan ze aan de slag met het verrichten van metingen en krijgen wij de rapporten binnen. De RDW beoordeelt de rapporten en vervolgens worden de resultaten en eventuele bevindingen teruggekoppeld aan de fabrikant.

Verduurzaming van regelgeving

Vanwege het Klimaatakkoord gaat veel aandacht uit naar het verminderen van de uitstoot van CO2 en stikstof. Bij het monitoren van emissies bij bestaande voertuigen kijken we meer naar andere schadelijke gassen die zij uitstoten, zoals koolmonoxide en stikstofoxide. En een emissietest is de allerbeste manier om daar echt duidelijkheid over te krijgen. Dat sluit ook naadloos aan bij de doelstelling van de RDW om, samen met TNO, een grotere rol te spelen in de verduurzaming van onze maatschappij.