Herbenoeming Zeger Baelde als directeur Bedrijfsvoering

De RDW is verheugd mee te delen dat de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) Zeger Baelde, op voordracht van de Raad van Toezicht van de RDW, opnieuw heeft benoemd als directeur Bedrijfsvoering van de RDW.
De herbenoeming geldt voor een periode van 4 jaar en gaat op 1 juli 2021 in. 

Uitdagingen

De RDW begeeft zich de komende jaren, als ZBO in het mobiliteitsdomein, in een veranderende wereld en staat voor grote uitdagingen. Samen met de algemeen directeur Ab van Ravestein geeft Zeger Baelde sturing aan de organisatie en heeft hij belangrijke stappen gezet om deze transitie binnen het mobiliteitsdomein in gang te zetten. De herbenoeming van Zeger Baelde wordt dan ook breed gesteund door de organisatie, Raad van Toezicht en het ministerie van IenW.Zeger Baelde en Marjet van Zuijlen