Nationaal kader in de maak voor lichte elektrische voertuigen

Om de verkeersveiligheid in Nederland te waarborgen is er behoefte aan eenduidige regelgeving voor de toelating van lichte elektrische voertuigen (LEV’s). Daarom werken het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) en de RDW samen aan een nationaal toelatingskader: het LEV-kader. 

Niet toegestaan op de openbare weg

In Nederland mogen alleen LEV’s op de openbare weg rijden die door de minister van Infrastructuur en Waterstaat zijn aangewezen als ‘bijzondere bromfiets’ . Op dit moment heeft de minister 16 voertuigen aangewezen. De voertuigen die (nog) geen goedkeuring voor toelating tot de openbare weg hebben (zoals de meeste elektrische steps) zijn in Nederland niet toegestaan op de openbare weg. Dit in tegenstelling tot veel andere Europese landen, waar deze voertuigen wel op de openbare weg mogen rijden.

Wat doet de RDW?

Verkeersveiligheid is een samenspel tussen de mens, de weg en het voertuig. Wij denken mee over nieuwe regels voor onder andere toelating tot de weg (zelfcertificering of goedkeuring) en de wijze van toezicht (op de markt of op de fabricage). Ook nemen we deel aan de werkgroep waarin naast de technische toelatingseisen ook over andere belangrijke onderwerpen wordt gesproken zoals gebruikseisen, rijbewijs, kentekening en plaats op de weg.

Rol RDW

Met de komst van dit nieuwe kader verandert de rol van de RDW voor dit type voertuigen: dan wordt de RDW de toelatings- en registratieautoriteit. Hiermee vervalt de taak van de minister van IenW; de LEV’s worden dan door de RDW toegelaten. De datum van inwerkingtreding van het nieuwe LEV-kader is voorzien per 1 januari 2023. De RDW heeft ruime ervaring als toelatingsautoriteit en ziet de nieuwe taak met vertrouwen tegemoet. 

Dossier LEV’s

In ons dossier lichte elektrische voertuigen kun je meer lezen over het nieuwe LEV-kader, o.a in welke vier categorieën het LEV-kader voorziet.