RDW onderdeel van Verkeersveiligheidscoalitie

Donderdag 22 april heeft de Verkeersveiligheidscoalitie het ‘Verkeersveiligheidsmanifest 2.0’ aangeboden aan de politiek. Samen met 36 andere partijen maakt RDW onderdeel uit van deze coalitie.

Slachtoffers

Vorige week werd bekend dat er in het coronajaar 2020 maar liefst 610 mensen zijn omgekomen in het verkeer, waaronder een record aantal fietsers. Het zijn er wel 51 minder dan in 2019 maar het blijft een onacceptabel aantal. Dit terwijl de verkeersintensiteit als gevolg van corona veel lager was. Jaarlijks vallen er bovendien ruim 21.000 ernstig gewonden in het verkeer. Met deze cijfers doet Nederland het slecht, ook internationaal gezien.

Duidelijke ambitie

De Verkeersveiligheidscoalitie maakt zich ernstige zorgen over het stijgende aantal verkeersslachtoffers. Daarom roept de coalitie het nieuwe kabinet op om een duidelijke ambitie te formuleren voor de komende 10 jaar en daar deugdelijke financiële middelen aan te koppelen.

Vijf oplossingsrichtingen

In het ‘Verkeersveiligheidsmanifest 2.0’, wat de Verkeersveiligheidscoalitie vandaag heeft aangeboden aan de politiek, staan de 5 oplossingsrichtingen die volgens de Verkeersveiligheidscoalitie nodig zijn om het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen. Binnen die oplossingsrichtingen zou in de komende Kabinetsperiode vooral de focus moeten liggen op het veiliger maken van wegen en fietspaden in en tussen steden, het tegengaan van afleiding in het verkeer door betere handhaving en het veiliger maken van voertuigen.