Tarieven 2022

De tarieven van de RDW dalen in 2022 met gemiddeld 0,9 %. De meeste tarieven blijven gelijk of dalen licht. 
De inschrijving van een auto in het kentekenregister gaat van 42,65 naar 40,80 (-4,34. De tarieven voor afmelding van de APK bij goedkeuring worden met 5 cent verlaagd (dit is een daling van 1,15 tot 1,3%).

Ontwikkeling tarieven 

Wij hanteren een gematigd tarievenbeleid op basis van kostendekkendheid. De hoogte van de tarieven wordt bepaald door de kosten die we maken voor onze verschillende diensten. Voorgaande jaren bleven de tarieven ver onder het inflatieniveau. In 2021 stegen de tarieven met gemiddeld 3,4 %. Komend jaar is er dus sprake van een gemiddelde daling van 0,9%. 

Positief bedrijfsresultaat  

In 2021 is er meer omzet gerealiseerd en zijn er minder kosten gemaakt dan verwacht, onder meer als gevolg van de corona-maatregelen. Het positieve bedrijfsresultaat wordt deels gebruikt om in 2022 de tarieven te verlagen. 

Vernieuwing

De focus van de RDW ligt op de borging van toekomstvastheid, zowel qua faciliteiten (zoals de verplaatsing van het Testcentrum) als mensen. Nieuwe wet- en regelgeving, hogere volumes vanwege de economische groei en nieuwe taken vragen om investeringen. Hierbij streven wij ook de komende jaren  naar een gematigde tariefontwikkeling. 

Overleg branche

De RDW heeft de ontwikkeling van de tarieven in een overleg met de voertuigbranche en een vertegenwoordiging van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat besproken. Na instemming van de Raad van Toezicht van de RDW heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat onze tarieven goedgekeurd. Deze zijn gepubliceerd in de Staatscourant.