2021: Ons vizier bleef gericht op goede dienstverlening

Ook bij de RDW zijn we bezorgd om de situatie in Oekraïne. We leven mee met de mensen daar en met iedereen met familie of vrienden in het land. Het maakt de toekomst voor alle Europeanen op dit moment erg onzeker. Intussen maken we toch ook, net als elk jaar, de balans op en kijken terug naar onze resultaten van 2021. 

Corona beïnvloedde het werk van de RDW’ers weer flink in 2021. Toch bleef ons vizier gericht op goede dienstverlening aan onze klanten. Dat lukte vaak, met improvisatie en creativiteit. Intussen volgen de ontwikkelingen in de mobiliteitssector elkaar snel op en breiden de taken van de RDW zich uit. 

Groei dienstverlening

De bedrijfsdrukte was in 2021 erg hoog. De RDW had te maken met méér ontheffingen, kentekenonderzoeken en afgifte documenten dan het jaar ervoor.  Naast de hogere volumes op de bestaande taken zijn ook nieuwe taken gestart, zoals de registratie van onbemande luchtvaartuigen (drones), het kentekenen van langzaam rijdende voertuigen (zoals landbouwtrekkers en graafmachines) en de voorbereidingen voor de vrachtwagenheffing en tijdelijke tol. 

Financiële resultaten

De omzet steeg van € 249,4 miljoen in 2020 naar € 282,1 miljoen in 2021. Deze hogere omzet is vooral het resultaat van hogere volumes van bestaande taken en meer projectopbrengsten van nieuwe taken. De RDW sloot het jaar af met een overschot van € 22,2 miljoen. De solvabiliteit komt uit op 54%.

Evaluatie van de RDW 

In 2021 vond voor de vijfde keer de wettelijke evaluatie van de RDW als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) plaats. De conclusie is dat de RDW de afgelopen vijf jaar doeltreffender en doelmatiger is geworden. En dat we als uitvoeringsorganisatie goed functioneren en gewaardeerd worden door partners in de sector. Uit het rapport komen ook aandachtspunten, zoals de interne samenwerking. We zijn blij met de positieve uitkomst en gaan aan slag met de aanbevelingen.

RDW’ers vertellen

Wat doet de RDW nú voor veilige, schone en stille voertuigen straks? In ons Kort jaarverslag vertellen 3 RDW’ers hoe zij hieraan bijdragen:

  • Tim Guiting vertelt hoe hij, samen met zijn RDW-collega’s, in Brussel en Genève nieuwe internationale voertuigregelgeving probeert te beïnvloeden, zodat deze aansluit bij de Nederlandse waarden.
  • Angela Ramautar-Badloe is één van de RDW’ers die meewerkt aan een nieuw testcentrum in Marknesse dat dé smart-mobilityproeftuin van Nederland moet worden. De RDW onderzoekt ook de mogelijkheid van een emissie- en duurzaamheidslab op deze plek.
  • En Peter Jager vertelt hoe de data in de RDW-registers bijdragen aan veilige en duurzame voertuigen. 

Goedkeuring minister

Publicatie van het jaarverslag vindt plaats onder voorbehoud van officiële goedkeuring door de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Het jaarverslag 2021 is te vinden op onze jaarverslagen-pagina. Of bekijken het jaarverslag in 1 minuut (pdf, 1mb).