Kamerbrief ontwikkelingen in voertuigautomatisering

Vanaf  6 juli is de herziene General Safety Regulation (gefaseerd) van kracht in alle EU-lidstaten. In de Kamerbrief gaat minister Harbers van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in op de herziene GSR en het Nederlands beleid t.a.v. voertuigautomatisering. 
 

Herziene GSR 

De nieuwe GSR zet de volgende stap voor rijtaakondersteuning en zelfrijdend vervoer. De EU wil het aantal doden en ernstig gewonden in het verkeer tegen 2050 tot bijna nul terugbrengen. De herziening van de GSR moet hieraan bijdragen en geldt in alle EU-lidstaten.

Kamerbrief 

Voertuigautomatisering biedt ons land kansen. In de Kamerbrief (pdf, 549kb) benadrukt minister Harbers de beheerste introductie waar we in Nederland voor kiezen. Zo mogen we bijvoorbeeld de risico’s van een combinatie van meerdere rijhulpsystemen niet uit het oog verliezen. De minister geeft aan dat de nationale aanpak voor de uitrol van Automated Driver Systems (ADS) verder wordt uitgewerkt. De RDW is hier, net als RWS, CBR en wegbeheerders, bij betrokken. 

EU-regelgeving 

Met de herziene GSR zetten we dus de volgende stap voor rijtaakondersteuning en zelfrijdend vervoer. Daarop volgt onderliggende EU-regelgeving waarvan de inhoud nog niet definitief is. Dit gebeurt hoogstwaarschijnlijk aan het einde van deze maand. Vanaf dat moment kunnen fabrikanten Europese typegoedkeuringen aanvragen in alle lidstaten voor voertuigen met een aantal specifieke ADS-systemen. Een dergelijke aanvraag kan ook bij de RDW worden ingediend. 

Dossier 

ADAS, ADS, hoe zit dit ook alweer? In het dossier Voertuigautomatisering leggen wij de niveaus in automatisering uit.