Ontwikkelingen die in 2023 onze agenda bepalen

Vandaag is het Prinsjesdag, de dag dat de regering aan Nederland de nieuwe plannen presenteert. Ook de RDW kijkt op Prinsjesdag vooruit. In de publicatie Ontwikkelingen 2023 schetsen wij de (inter)nationale ontwikkelingen in de mobiliteit die onze agenda de komende tijd bepalen. Deze ontwikkelingen beïnvloeden vaak ook de bedrijfsvoering en dienstverlening van onze samenwerkingspartners. Wij zetten ze daarom elk jaar op een rij.

Van recycling tot tolheffing

De ontwikkelingen zijn ingedeeld aan de hand van de strategisch pijlers van de RDW: veiligheid, duurzaamheid en rechtszekerheid. Denk aan de ontwikkelingen voor het toelatingskader voor lichte elektrische voertuigen, nieuwe richtlijnen voor hergebruik en recycling (wrakkenrichtlijn), het mogelijk maken van een nationale typegoedkeuring voor mobiele machines, de ontwikkeling van de nieuwe divisie Tolheffing, onze bijdrage aan de aanpak van voertuigcriminaliteit, het verbeteren van de (online) dienstverlening en de handhaving op de verzekeringsplicht van Langzaam Rijdende Voertuigen.

Toegankelijke dienstverlening

Te midden van allerlei onzekerheden in de huidige wereld zet de RDW in op een eenvoudige en klantvriendelijke dienstverlening. “We zijn geen commercieel bedrijf; we voeren een wettelijke taak uit en daardoor zitten er grenzen aan hoe we ons aan de klantwens kunnen aanpassen”, zegt Jantina Woudstra. Zij is sinds 1 april 2022 algemeen directeur van de RDW. “Tegelijkertijd hebben we wel de ambitie om onze dienstverlening zo toegankelijk mogelijk te maken én te houden. Dit doen we door de processen zo simpel te houden dat iedereen het snapt en ondersteuning te organiseren waar het moet. Dát is een klantvriendelijke benadering.”