Tarieven 2023

De RDW tarieven voor 2023 zijn gepubliceerd. De tarieven stijgen in 2023 met gemiddeld 4,9 %. Dit is het gevolg van sterk toegenomen kosten en inflatie.

Wij hanteren een gematigd tarievenbeleid op basis van kostendekkendheid. De hoogte van de tarieven wordt bepaald door de kosten die we maken voor onze verschillende diensten. Afgelopen jaren bleven de tariefstijgingen onder het inflatieniveau. In 2022 konden we eenmalig de tarieven met gemiddeld 0,9% verlagen. Door de sterk gestegen kosten en inflatie is verhoging van tarieven per 1 januari 2023 noodzakelijk. Deze is met een stijging van gemiddeld 4,9% wel lager dan het huidige inflatieniveau. Een aantal tarieven, zoals voor ontheffingen en voor informatie uit onze registers, kunnen ongewijzigd blijven.

Nieuw tarief ombouwkeuring snor- tot bromfiets

Als gevolg van de helmplicht voor snorfietsen, verwachten wij een groot aantal ombouwkeuringen van snor- tot bromfiets. Snorfietsen die in de basis een typegoedkeuring hebben waarin zowel een snor- als bromfietsvariant voorkomt, kunnen gekeurd worden via een erkenninghouder. Voor deze keuring via een erkenninghouder wordt een tijdelijke regeling van kracht. Het tarief van de RDW dat hierbij hoort bedraagt 4,25 euro per keuring.

Vernieuwing

De focus van de RDW ligt op de borging van toekomstvastheid, zowel qua faciliteiten als mensen. Nieuwe wet- en regelgeving, hogere volumes voor een aantal taken en nieuwe taken vragen om investeringen. Hierbij streven wij ook de komende jaren naar een gematigde tariefontwikkeling.

Overleg branche

De RDW heeft de ontwikkeling van de tarieven in overleggen met de voertuigbranche en een vertegenwoordiging van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat besproken. Na instemming van de Raad van Toezicht van de RDW heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat onze tarieven goedgekeurd. Deze zijn gepubliceerd in de Staatscourant.