2022: Een goede balans tussen bestaande en nieuwe werkzaamheden

De dynamiek in de omgeving van de RDW is groot. We hebben te maken met nieuwe technologie, nieuwe regelgeving en nieuwe taken. Tegelijkertijd moet de bestaande RDW-dienstverlening goed blijven draaien. Hierin de juiste balans vinden is cruciaal. In ons Jaarverslag 2022 blikken we terug op een druk en veelbewogen jaar. 

De RDW heeft in 2022 veel bereikt. Een greep uit onze resultaten: 

 • Afronding invoering kentekening van de (land)bouwvoertuigen;
 • Invoering van nieuwe Europese regelgeving op het gebied van rijtaakondersteuning en geautomatiseerde voertuigen (General Safety Regulation);
 • Afgifte van de eerste typegoedkeuring van cyber security en software-updates;
 • Het Nationaal Parkeerregister geschikt gemaakt voor de handhaving van milieuzones;
 • Voertuigrapport online beschikbaar gemaakt voor occasionwebsites van erkende garagebedrijven; 
 • Invoering controle van het roetfilter van dieselvoertuigen met een deeltjesteller tijdens de APK; 
 • Inrichting van de nieuwe divisie Tolheffing, die o.a. de tolheffing op de Blankenburgverbinding (A24)  voorbereidt;
 • Introductie van de Engelstalige website van de RDW (www.rdw.nl/en). 

Continuïteit bestaande dienstverlening 

Door het staartje van de coronapandemie heeft de RDW alle zeilen moeten bijzetten in de dienstverlening. Er is hard gewerkt om de dienstverlening van het klantcontactcentrum op het juiste, hoge niveau te houden en de wachttijden op de keuringslocaties weg te werken. De technische beschikbaarheid van de RDW-dienstverlening is onverminderd hoog. De beschikbaarheid van de kernregisters was in 2022 nagenoeg 100%. En dat ondanks de vele aanpassingen op de achtergrond waar de klant geen hinder van heeft ondervonden. Deze aanpassingen zijn cruciaal voor de continuïteit van onze dienstverlening.

Financiële resultaten 

Financieel gezien werd het jaar 2022 gekenmerkt door lagere opbrengsten en hogere kosten dan in 2021. Dat resulteerde in een tekort van € 10,6 miljoen, waar een tekort van € 4,2 miljoen was begroot.

 • De lagere opbrengsten komen door minder inschrijvingen en tenaamstellingen, omdat er in 2022 minder voertuigen zijn verkocht. Ook zijn er minder rijbewijzen uitgegeven en heeft de tariefdaling van gemiddeld 0,9% in 2022 geleid tot een lagere omzet. 
 • De hogere kosten zijn het gevolg van hogere personeelskosten en noodzakelijke investeringen. Zoals het opleiden van medewerkers in nieuwe techniek in voertuigen en het investeren in machines, installaties en locaties. Deze investeringen zijn nodig door nieuwe Europese regelgeving op het gebied van geautomatiseerd rijden en duurzaamheid.
 • Gezien de ontwikkelingen in de markt, de economische situatie en de omzetprognoses is een tariefsverhoging in 2024 noodzakelijk. We moeten blijven investeren in de organisatie om ook in de toekomst onze dienstverlening op peil te houden. De RDW blijft streven naar een gematigde tariefontwikkeling. Daarom zetten we in 2023 in op kostenreductie.

 

Kort jaarverslag 2022

In ons Kort jaarverslag 2022 vertellen 3 van onze samenwerkingspartners over vernieuwingen in de mobiliteit en hun samenwerking met de RDW daarbij:

 • Geordie Kooiman van de ANWB over de samenwerking op het gebied van geautomatiseerde voertuigen;
 • Annette Veenstra van het Centraal en Justitieel Incassobureau (CJIB) over de samenwerking op tolheffing;
 • François Cuenot van de Verenigde Naties over internationale samenwerking om te komen tot emissie- en energievoorschriften voor voertuigen en de rol van de RDW hierbij.

Goedkeuring minister

Publicatie van het jaarverslag vindt plaats onder voorbehoud van officiële goedkeuring door de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Het (Kort) jaarverslag 2022 is te vinden op onze jaarverslagen-pagina op www.rdw.nl/over-rdw.