RDW behaalt ISO 17020 accreditatie voor individueel keuren

Op 25 mei heeft de Raad voor Accreditatie (RvA) een ISO 17020 accreditatie verleend voor de individuele keuringen van auto’s, vrachtwagens, bussen, aanhangwagens en opleggers die we als RDW keuren. De accreditatie is 4 jaar geldig en in die 4 jaar komt de RvA jaarlijks een controlebeoordeling uitvoeren.

Beoordeling kwaliteitssysteem

Deze accreditatie toont aan dat de RvA vertrouwen uitspreekt in de betrouwbaarheid en kwaliteit van ons werk. De beoordeling doen ze door interviews met managers en medewerkers te houden, procedures en processen te toetsen, inspecties/keuringen bij te wonen in de praktijk. Dit doen zij met ervaren auditors en, zo ook bij ons, met hulp van vak-deskundigen. Zo vormen zij zich een oordeel over de werking van ons kwaliteitssysteem en onze manier van werken.

Andere accreditaties van RDW

Organisaties met een accreditatie, en waarvoor deze accreditatie is verleend, worden gepubliceerd op de website van de RvA. Eerdere accreditaties die de RDW heeft behaald zijn van onze ADR (gevaarlijke stoffen) afdeling, van ons Testcentrum en nu ook van de nieuwe accreditatie van T&B-Beoordeling en VRT Testen Nationaal.