RDW en Vereende bieden hulp bij verzekeren

Een verzekering afsluiten is niet voor iedereen even gemakkelijk. In een succesvolle pilot werkte de RDW samen met de Vereende om mensen met verzekeringsproblemen in contact te brengen met verzekeringsadviseurs. Dankzij goede resultaten is de pilot omgezet naar een reguliere werkwijze.

In de pilot begeleidden we 211 mensen naar een gespecialiseerde verzekeringsadviseur. Na het contact werden 131 voertuigen alsnog verzekerd. 50 anderen voldeden op andere wijze alsnog aan de verplichtingen, bijvoorbeeld door te schorsen of over te schrijven. Rick Vos, adviseur van de unit Handhaving: “We kunnen mensen die aangeven dat het niet lukt hun voertuig te verzekeren nu verder blijven helpen.”

Samenwerking

De RDW unit Handhaving werkt samen met verzekeringsmaatschappij de Vereende. De Vereende is in Nederland een vangnet en verzekert in principe bijna iedereen. Ook als andere maatschappijen niet willen verzekeren omdat iemand bijvoorbeeld in korte tijd veel schades heeft gehad, premies niet betaalde of omdat er sprake is van een strafrechtelijk verleden. Vos: “In de pilot verbonden we mensen warm door naar een gespecialiseerde verzekeringsadviseur, aangesloten bij de Vereende. Warm betekent dat wij de situatie eerst bespreken met de verzekeringsadviseur voordat we iemand doorverbinden. De verzekeringsadviseurs zijn bekend met de doelgroep en kunnen iemand met zorg begeleiden naar een passende verzekering.”

Onafhankelijkheid voorop

In de pilot is met 5 verzekeringsadviseurs gekeken of het werkt om mensen rechtstreeks vanuit de RDW in contact te brengen met een verzekeringsadviseur. Die kijkt vervolgens of er een reguliere oplossing mogelijk is. Als dit niet lukt zoekt de verzekeringsadviseur binnen de Vereende naar een alternatieve oplossing. De Vereende speelt hierin geen actieve rol, maar faciliteert enkel om een adviseur te vinden. Vooraf was de verwachting dat veel mensen niet bij een reguliere verzekeraar terecht konden. Daarom is bewust gekozen om de pilot te draaien met verzekeringsadviseurs die de Vereende goed kennen.

Voortzetting na succes

Dankzij de succesvolle pilot worden mensen die hun voertuig niet verzekerd krijgen voortaan altijd naar gespecialiseerde verzekeringsadviseurs begeleid. Deze zijn te vinden in een zoektool op de website van de Vereende. Op basis van de postcode worden mensen doorgezet naar de dichtstbijzijnde verzekeringsadviseur. Inmiddels zijn 370 verzekeringsadviseurs beschikbaar om mensen naar een passende oplossing te helpen.

Maatschappelijk belang

De unit Handhaving wil in samenwerking met de Vereende in een vroegtijdig stadium voorkomen dat mensen in verdere problemen raken. “Als iemand een voertuig alsnog verzekert zorgen we ervoor dat mensen later niet weer in de registercontroles vallen en boetes zich niet opnieuw opstapelen”, aldus Vos. De werkwijze sluit dan ook goed aan op maatschappelijk verantwoord handhaven en handhaven met menselijke maat.