Tarieven 2024 goedgekeurd

Onlangs heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) het tarievenvoorstel voor 2024 goedgekeurd. De tarieven stijgen in 2024 met gemiddeld 7,8 %.

De gemiddelde tariefsverhoging van 7,8 % is het gevolg van: 

  • hogere kosten in 2023 als gevolg van een hogere inflatie dan begroot, wat leidt tot een inhaaleffect voor de tarieven 2024; 
  • verwachte hogere kosten in 2024, onder andere vanwege de inflatie, energiekosten en personeelskosten; 
  • stagnerende omzet uit reguliere taken omdat de volumes gelijk blijven. 

Daarbovenop is er voor bepaalde producten en diensten een extra tijdelijke tariefsverhoging van 1,8% in verband met de voorgenomen verplaatsing van het RDW Testcentrum naar het MITC in Marknesse. Meer over de stijging lees je in het nieuwsbericht Toelichting voorstel tariefstijging voor 2024. De tarieven plaatsen wij op onze website na publicatie in de Staatscourant.
 

Overleg met de branche 

De goedgekeurde tarieven zijn inmiddels (onder embargo tot de formele publicatie) gedeeld met verschillende (branche)partijen. Deze uitzonderlijke tariefstijging blijft een lastig gegeven voor de branche. De tariefontwikkeling en de dienstverlening blijven vanzelfsprekend onderwerpen van gesprek tussen de RDW en de branchepartijen.